i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 校內兒歌朗誦比賽、說故事比賽或才藝表演
 
 
創建日期 : 2018-06-01
 
 
內容:-
 
校內兒歌朗誦比賽、說故事比賽或才藝表演
 
請家長鼓勵子女踴躍報名參加校內兒歌朗誦比賽說故事比賽
 
才藝表演(可選多於一項報名參加),以開拓幼兒的才華,
 
2018年6月4日(一)前將報名表交給班老師。

 

rpfile