i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 提早放農曆新年假期安排
 
 
創建日期 : 2019-01-25
 
 
內容:-
 
提早放農曆新年假期安排
 
政府已宣布由1月26日起全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心提前農曆新年假期。本校的安排如下:
 
  • 放假日期由本年1月26日(星期六)開始至2月13日。
  • 2月14日(四)照常上課
  • 2月19日舉行元宵節活動

rpfile