i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : * 「第46屆全港公開舞蹈比賽」代表生通知書 *
 
 
創建日期 : 2018-05-11
 
 
內容:-
 
* 「第46屆全港公開舞蹈比賽」代表生通知書 *
 
有關通告已在5月11日(星期五)派發,敬請家長留意,並填妥回條
 
吳曉菁主任收。
 

rpfile